• OVER ONS

 • Onze Missie

   

  Wij zijn er om te reageren en elementaire levensreddende diensten te verlenen met innovatie en toewijding, maar met waardigheid en in de kortst mogelijke tijd.

   

  GERA REAGEERT, HERVORMT, EN REDT LEVENS!

  Onze Visie

   

  Een samenleving in staat stellen om catastrofale gebeurtenissen doeltreffend aan te pakken en tegelijk haar capaciteit voor duurzaamheid op lange termijn te verbeteren, door de burgers te betrekken bij de langetermijnvisie en de interactieve visie op het herstellingsvermogen van de gemeenschap

 • Werkt aan het behoud van de waardigheid van het leven.

  Programma's voor mensenrechten en belangenbehartiging zijn om personen en samenlevingen mondiger te maken.

 • Streeft naar emancipatie van vrouwen.

  Respecteer en steun het humanitair recht.

  Streeft ernaar zijn opdracht te vervullen door met nationale deskundigheid te werken.

 • Een van onze kernovertuigingen als humanitaire groepen is dat ieder mens het recht heeft om beschermd en geholpen te worden wanneer hij of zij geconfronteerd wordt met een ramp of conflict. Om ervoor te zorgen dat mensen in al hun basisbehoeften kunnen voorzien.

  Als humanitaire organisatie garandeert GERA dienstverlening aan alle personen, ongeacht leeftijd, cultuur, geslacht, afkomst, politieke overtuiging of ras.

 • Wanneer het nodig is, is de GERA van toepassing op iedereen, medische bijstand, sociaal-economische ontwikkeling, en algemene vooruitgang.

  GERA stelt de getroffen bevolking in het middelpunt van haar humanitaire inspanningen, door hun rechtstreekse hulp te verlenen en in hun behoeften te voorzien.

  Een bevestiging van het Humanitair Imperatief is de bewering van GERA dat onze humanitaire acties voorrang hebben op alles, en dat noodsituaties nooit mogen leiden tot menselijk lijden.

 • WAT DOEN WE?

   

  Wij zijn aanwezig in 14 landen over de hele wereld om onze visie uit te voeren, namelijk samenlevingen in staat te stellen catastrofale gebeurtenissen doeltreffend aan te pakken en tegelijk hun vermogen tot duurzaamheid op lange termijn te verbeteren, door burgers in staat te stellen op lange termijn en op interactieve wijze naar de weerbaarheid van gemeenschappen te kijken. Wij maken dit alles mogelijk dankzij de hulp van onze partners en personen wier hart klopt met de behoeften van mensen die het slachtoffer zijn van oorlog, armoede en het gebrek aan mogelijkheden om op eigen kracht te groeien en te bloeien. Wij trainen en verbeteren de leidinggevende en managementcapaciteiten van onze werknemers.
 • Wij helpen mensen die net aan het begin staan en mensen die al op een hoog niveau in hun loopbaan zitten, alsook mensen die halverwege hun loopbaan zijn. Diversiteit betekent dat wij alle sollicitanten met respect behandelen, gelijk behandelen en iedereen gelijke kansen geven Wij werken samen met andere plaatselijke en nationale niet-gouvernementele organisaties om onze capaciteit om op noodsituaties te reageren, te vergroten. Wij werken samen met internationale NGO's om onze doelstellingen te bereiken bij het reageren op de crisissen die zich in noodsituaties voordoen.

 • WAAROM BIJ ONS

  GERA wordt geleid door vrijwilligers die niets liever willen dan de wereld dag na dag zien genezen, elke dag opnieuw. Er is geen betere oplossing dan te beginnen met een hand uit te steken om mensen te helpen die dat nodig hebben, als u een passie deelt om een verschil te maken. De meeste impact die u kunt hebben is het leven van mensen te veranderen, die op hun beurt het leven van anderen kunnen veranderen. Samen kunnen wij de plaatselijke samenlevingen en gemeenschappen helpen om adequaat op hun noodsituaties te reageren en hun veerkracht te behouden.
 • WAT WIJ GELOVEN

   

  GERA reflecteert op uw eigen innerlijke waarden

  Vrijwilligerswerk en donaties zijn geweldige manieren om de liefde te herdenken

  Het steunen van GERA is een gelegenheid om iets terug te doen.
  Helpt respect te verdienen
 • ONZE DOELSTELLINGEN


  Het hoofddoel van GERA is enerzijds tegemoet te komen aan behoeften die het menselijk leven in gevaar brengen en anderzijds hoop en aangepaste zorg te verlenen aan de meest kwetsbare of achtergestelde bevolkingsgroepen, met waarborging van hun mensenrechten en met respect voor hun waardigheid. Basis- en kwaliteitsgezondheidszorg verlenen, om bij te dragen tot de sociaal-economische ontwikkeling van de meeste bevolkingsgroepen in precaire situaties overal ter wereld.

   

 • KOM EN DOE MET ONS MEE!

  GERA REAGEERT, HERVORMT, EN REDT LEVENS!